หลักสูตรการฝึกอบรมคอร์สเรียนทําไอศกรีม พร้อมคำแนะนำในเทคนิคขั้นสูง

หลักสูตรการฝึกอบรมคอร์สเรียนทําไอศกรีมพร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองและแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นพิเศษแก่ผู้เรียนหรือผู้ประกอบการท่านใดก็ตามที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจด้านไอศกรีมทั้งในด้านการผลิต คุณภาพของไอศกรีม วัตถุดิบ การคิดรสชาติใหม่ๆ การบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินการก็ตาม

ฝึกอบรมคอร์สเรียนทําไอศกรีม

หลักสูตรคอร์สเรียนทําไอศกรีมนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในกรณีต้องการฝึกอบรมเป็นการส่วนตัวในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจไอศกรีมหรือฝึกอบรมคอร์สเรียนทําไอศกรีมเป็นการส่วนตัวก็ตาม โดยเนื้อหาหลักสูตรคอร์สเรียนทําไอศกรีมเน้นการแก้ไขปัญหาในหัวข้อต่างๆ ตามที่ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ฝึกอบรมคอร์สเรียนทําไอศกรีมเป็นการส่วนตัวในหัวข้อที่ผู้เรียนให้ความสนใจ ให้คำแนะนำในเทคนิคขั้นสูงในการผลิตไอศกรีมและรวมถึงการบริหารจัดการ บริการให้คำปรึกษาหรือการฝึกอบรมคอร์สเรียนทําไอศกรีมแบบส่วนตัว เหมาะแก่ผู้ประกอบการที่มไม่ค่อยมีเวลา หรือมีเวลาจำกัด โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆจากทีมที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

คอร์สเรียนทําไอศกรีมเรียนรู้วิธีการเตรียมวัตถุดิบพื้นฐานและ ลักษณะไอศกรีมที่เหมาะสมในการทำไอศกรีม เรียนรู้และการเลือกใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือเฉพาะอย่างที่จำเป็นในการทำไอศกรีม เรียนรู้ขั้นตอนการทำไอศกรีมในรูปแบบต่างๆ พร้อมแนะนำเทคนิคในการตกแต่งไอศกรีมในหลากหลายรูปแบบ